Utvecklingsbolaget Virvelvind Vuollerim AB har sitt säte i Vuollerim i Jokkmokks kommun. Verksamheten startades i augusti 2003 med ambitionen att i första hand identifiera, analysera, utveckla och kapitalisera affärsidéer som har tillväxtpotential i det nya framväxande samhället. En stark drivkraft är att resultatet av detta arbete primärt ska gagna Vuollerimbygden. Det lokala ägandet med lika andelar i bolaget borgar för en stabil förankring både av våra målsättningar och våra möjligheter i regionen.

Vitt skilda erfarenheter ger styrka
Gemensamt för oss alla är en stark övertygelse om goda utvecklingsmöjligheter i bygden och regionen samt en klar vilja att möta framtiden med kreativitet och framåtanda. Sammantaget har vi bred erfarenhet och väl uppbyggda kontaktnät från vitt skilda verksamheter.

 • Upplevelseindustrin
 • Utbildningsindustrin
 • IT/Media/Kommunikationsindustrin
  med följande
 • Utveckla museet i Victoriafortet.
 • Konferansverksamheter.
 • Upplevelser.

Tänka nytt då omvärlden förändras
Framgång nås alltmer genom att våga plöja nya fåror, tänka i kreativa och annorlunda banor och bejaka dynamiska möjlighetsmedvetna processer. Det finns bra exempel på detta – orter och starka varumärken som Jukkasjärvi, Hultsfred, Grythyttan, Rovaniemi och Piteå.

Allt fler människor inser att vi nu på flera sätt går in i ett nytt samhälle. Det paradigmskifte vi genomgår innebär stora förändringar på flera områden. Dagligen ser vi tydliga bevis på att unika upplevelser av olika slag värderas alltmer. Utvecklingen inom IT, utbildningsområdet, media, kommunikation och annan infrastruktur skapar oanade möjligheter för framväxten av nya branscher och näringar. Detta är grundläggande fakta för inriktningen på utvecklingsbolaget Virvelvind Vuollerim AB.

 

Primära arbetsområden
Den utveckling som den förändrade omvärldsbilden för med sig är något som Virvelvind Vuollerim AB medvetet tar fasta och fokuserar på i vår affärsidé. De arbetsområden som vi primärt kommer att ägna oss åt är:

 • Upplevelseindustrin
 • Utbildningsindustrin
 • IT/Media/Kommunikationsindustrin
Vår filosofi
Med en aktiv omvärldsbevakning, ett kreativt nätverksbyggande och en ständig inriktning på projekt- och processutveckling är ambitionen för Virvelvind Vuollerim AB att alltid söka nya områden för verksamheten.

Vi är övertygade om att nuet och framtiden i grunden handlar om en fullständig insikt om betydelsen av uthålligt kretsloppstänkande, unika kvalitéer samt ett etiskt och moraliskt ställningstagande för konsekventa vinna/vinna koncept.

Vår marknad är alla de människor som söker särpräglade upplevelser, processinriktade utbildningar eller annan sysselsättning/rekreation. Hög kvalité och emotionell intelligens präglar vår verksamhet. Vi har också en klar strävan efter samverkan och mångfald.

Företagets ledord är

Den grundläggande viljan är att alltid bejaka de vitala drivkrafterna lust, nyfikenhet och fantasi!

 

コーチ バッグ エルメス バッグ シャネル バッグ プラダ バッグ イブサンローラン